Zbadaj swoje miejsce - narzędzia - część 1. - Kwestionariusz oceny walorów miejsca


Na podstawie materiałów opracowanych przez Project for Public Spaces dla mieszkańców Chicago, opracowałem prosty arkusz kalkulacyjny ułatwiający ocenę walorów danego miejsca.

Korzystanie z niego w wersji on-line i off-line nie powinno sprawiać trudności. W wypadku wypełnienia ankiety elektronicznej w zakładce "Wyniki" można znaleźć podsumowanie odpowiedzi. Jest to dodatek mojego autorstwa i ma on raczej ułatwiać analizę danych niż stanowić jakąś odpowiedź merytoryczną.

Jeśli ktoś chce skorzystać z arkusza w wersji on-line musi mieć konto Gmail i być zalogowanym. Wystarczy wtedy, że kliknie na dole arkusza napis "Edytuj tę stronę" a następnie na menu "Plik" i "Utwórz kopię". Pozostałe osoby mogą pobrać wersję pdf tutaj.