Jak powinny wyglądać numery domów? - przykłady: Gdańsk

Nowe tabliczki adresowe?
27 sierpnia 2010 r. na bloku przy ul. Pilotów 5 w Gdańsku zacznie powstawać mural, luźno odwołujący się do tematyki lotniczej. Jest to element powstającej w ramach istniejącej od 2010 r. Gdańskiej Szkoły Muralu.

Projekt przygotował Wojciech Woźniak, student I roku ASP w Gdańsku. Wcześniej zaprojektował on i wspólnie z innymi członkami szkoły, wykonał malowidła na klatkach schodowych.

Nie jest to jedyny z "adresowych " murali, powstających w tym mieście w ramach Gdańskiej Galerii Malarstwa Monumentalnego. Justyna Dziechciarska, zaprojektowała kolejny poświęcony lotnikom z Dywizjonu 303 (na bloku przy ul. Dywizjonu 303 3).

Zobacz więcej zdjęć murali na blogu szkoły.