Jak stworzyć ład przestrzenny z 2479 kawałków? - prawo

Niezapomniany widok górski
fot. archiwum GW
Stowarzyszenie MiastoMojeAwNim otrzymało na początku sierpnia 2010 r. pismo z Ministerstwa Infrastruktury w sprawie rozwiązań systemowych, dotyczących ładu przestrzennego w Polsce. Wiadomość niestety nie jest dobra, a chyba nawet bardzo zła. Rząd zadecydował, że nie powstanie osobna ustawa dotycząca reklamy zewnętrznej.

Gminy mają natomiast otrzymać nowe uprawnienie, pozwalające na uchwalania tzw. “miejscowych przepisów urbanistycznych”. Wystarczy do tego zwykła uchwała rady gminy, a więc legislacyjnie ścieżka jest bardzo prosta. Jednak dokument ten nie będzie musiał zawierać uregulowań dotyczących zasad umieszczania nośników reklamowych w przestrzeni publicznej. Dodatkowo biorąc pod uwagę stan estetyki zewnętrznej w Polsce trudno przypuszczać, aby radni byli tutaj szczególną grupą i przyjmowali rozwiązania bardziej kosztowne, ale wizualnie atrakcyjniejsze.

Stowarzyszenie MiastoMojeAwNim to inicjatywa, której celem jest obrona polskich miast przed inwazją reklam. W miesiącach letnich prowadzi m.in. cykliczną, comiesięczną akcję “Czyste Miasto”, polegającą na usuwaniu nielegalnych reklam z elementów infrastruktury miejskiej (lampy, płoty, słupy, skrzynki sterownicze, etc.). Dodatkowo wspiera rozwiązania systemowe, wzorowane na prawie innych państw Unii Europejskiej, w zakresie reklamy zewnętrznej.