Jak tworzyć razem kreatywne miasto? - przykłady: Ottawa

Logo projektu OOL
W sierpniowym numerze "Open Source Business Resource" poświęconym podejściu interdyscyplinarnemu do różnych dziedzin wiedzy, ukazał się artykuł Michaela Ayukawa i Julie DuPont "OpenOttawaLibre: An Interdisciplinary Approach to Building Creative Cities".

Autorzy analizują w nim przykład współtworzenia przez samych mieszkańców strategii rozwoju kanadyjskiej stolicy. Ottawa ma ponad 800 tys. mieszkańców i nazywana jest "Doliną Krzemową Północy". Tutaj swoje siedziby mają m.in. Nortel, Alcatel-Lucent oraz Corel.

Globalnie patrząc miasto to jest centrum regionalnym, które zmaga się obecnie ze zmianą swojego wizerunku. Mieszkańcy nie postrzegają go, jako innowacyjnego i atrakcyjnego miejsca do życia. Przez lata bowiem była to administracyjna stolica Kanady i większość mieszkańców wykonywało właśnie tego rodzaju funkcje.

Angielski wzór
Władze miejskie postanowiły uruchomić projekt OpenOttawaLibre (OOL). Jest on wzorowany na warsztatach "OPEN 09", które odbyły się w listopadzie 2009 r. w angielskim Presto. Ich celem było "przełamanie zwykłego modelu konferencji i umożliwienie uczestnikom doświadczanie zmian, informacji i tworzenia przemian w sektorze kreatywnym i cyfrowym".

Magistrat w Ottawie zaangażował więc organizatorów OPEN 09, czyli grupę Sandbox - wykładowców i pracowników naukowych University of Central Lancashire. Zdecydowali oni, że zanim zaproszą wszystkich zainteresowanych mieszkańców do dyskusji, przeprowadzą spotkania testowe.

Najpierw po maluchu
Pierwsze odbyło się 9 czerwca 2010 r. i wzięło w nich udział około 40 uczestników - przedstawicieli różnych gałęzi przemysłu. Pierwsza część rozmów obejmowała udzielenie odpowiedzi na pytanie "Jak uczynić Ottawę najbardziej kreatywnym miastem Kanady?". Druga z kolei miała na celu stworzenie planu działań i zainicjowana była pytaniami: "Jak zrealizowałbyś swoje pomysły dla Ottawy?" oraz "Jak wydałbyś pół miliona dolarów?".

Niezwykle ważnym założeniem wszystkich spotkań OOL jest hasło "Nigdy więcej dyskusji, zaczynających się od słów: Oni powinni...". Obecnie przygotowywane są konferencje dla szerokiego grona mieszkańców, które odbędą się na przełomie 2010/2011.

Tylko na cały gwizdek
Główne założenie spotkań opartych o crowdsourcing to zaangażowanie zainteresowanych uczestników, którzy niejako sami się zapraszają do udziału, dzięki uruchamianym platformom internetowym. Toczone dyskusje muszą prowadzić do znaczących i dających się zrealizować wniosków. Wszyscy, którzy wyrażają słów głos muszą temu poświęcać całe swoje serce. Według Sandbox udział kogoś "na pół gwizdka to wariant straty dla wszystkich i tacy ludzie powinni być zniechęcani do udziału".

Od strony organizacyjnej przygotowanie tego rodzaju konferencji wymaga zagwarantowania tzw. masy krytycznej, które nada wypracowanym wnioskom odpowiedniego znaczenie. Konieczne więc jest połączenie kilku ważnych elementów:

  • Ludzie muszą czuć się związani z ważnym problemem, który rozwiązują.
  • Problem musi być określony i zdefiniowany przez grupę, w sposób zakładający, że przy dostępnych zasobach można go w realistyczny sposób rozwiązać.
  • Grupa musi posiadać odpowiednią masę krytyczną i różnorodność, aby zagwarantować wartość procesu rozwiązania.

Technologia spotkań
W celu zapewnienia powyższego niezbędna jest odpowiednia infrastruktura technologiczna, działająca przed, w trakcie i po spotkaniach. Musi się składać ze stron internetowch i platformy spotkań. Pierwsze mają na celu wymianę informacji (blogi, tworzenie społeczności), a druga daje możliwość spotkań wirtualnych (np. bezpłatny system BigBlueButton).

Tego rodzaju podejścia zapewnia wysoki stopień przygotowania dyskusji w trakcie rzeczywistych spotkań na konferencji, poszczególnych grup. Umożliwia bowiem strukturyzowanie problemu w trakcie dyskusji on-line, a wypracowanie najlepszych rozwiązań w czasie rozmów twarzą w twarz.

Co dalej?
Główne problemy jakie rozwiązywać będą mieszkańcy Ottawy w trakcie zbliżających się konferencji to:

  • Wzmocnienie dyskusji i współpracy w celu wypracowania nowych pomysłów, rozwiązujących problemy i prowadzących do innowacji.
  • Pielęgnowanie i łączenie Ottawskiej lokalnej kultury oraz mediów cyfrowych.
  • Określenie potrzeb wspólnoty, luk i możliwości, które można wykorzystać dla przemian lokalnej polityki, procesów lub produktów.

Brzmi to wszystko bardzo enigmatycznie, ale będę śledził na bieżąco wydarzenia w Ottawie i informował o pomysłach wypracowanych nad Rideau.