Lokalne centrum projektowania - koncepcje

Schemat działania
Problem chaosu reklamowego i jakości przestrzeni publicznej można rozwiązywać systemowo. W Wielkiej Brytanii wypracowano model nazwany "community design center". Jest to miejsce, gdzie ludzie mogą przyjść z prośbą o pomoc przy planowaniu i realizowaniu zmian w ich otoczeniu. Usługi mogą być częściowe płatne.

Ośrodki takie porównuje się do ośrodków zdrowia, czyli miejsc, gdzie przychodzi się w wypadku jakiś problemów z prośbą o diagnozę i leczenie. To podejście, zwłaszcza w biedniejszych regionach, zapewnia odpowiedni standard działań, które zostawiają ślad w przestrzeni.

W lokalnych centrach projektowania pracują ludzie o różnych umiejętnościach niezbędnych dla zarządzania środowiskiem. Dodatkowo mogą one świadczyć usługi nie tylko dla firm, ale także np. organizacji pozarządowych i grup wolontariackich (darmowe przygotowanie plakatów lub ulotek na ekologicznym papierze).

Ogólną zasadą jest współfinansowanie takich centrów przez samorząd, uczelnie lub prywatnych sponsorów. Usługi przez nie świadczone są bezpłatne, chyba, że grupa, która zwraca się o pomoc może zapłacić za nie lub uwzględnić ich koszt w opłatach za udział w imprezie.

Według szacunków dla rynku brytyjskiego miesięczny koszt działania bardzo dobrze wyposażonego centrum, które zatrudnia pięć wykwalifikowanych osób to około 50 tys. złotych miesięcznie. Wydatek ten może być jednak mocno zmniejszony jeśli uwzględni się pracę wolontariuszy i darmowe pomieszczenia.