Napraw sobie ulicę - przykłady: Londyn

Nowa wersja ulicy
Sustrans to brytyjska organizacja pozarządowa, której celem jest zachęcenie ludzi do podróżowania w sposób korzystny dla ich zdrowia i środowiska. Jednym z wielu projektów fundacji jest "Do-It-Yourself Street", czyli przekształcanie ulic wspólnie z mieszkańcami, aby były dla nich bardziej przyjazne.

Od roku 2007 Sustrans przeprowadziła jedenaście pilotażowych inicjatyw we współpracy z lokalnymi społecznościami. Wspólnie zastanawiano się jak uczynić ulicę bardziej przyjazną i zrobić to przy minimalnych kosztach.

Wspólne warsztaty pozwalały na opracowanie koncepcji, które następnie były testowane w warunkach rzeczywistych. W tym celu wykorzystywano np. snopki zboża, aby sprawdzić czy dane ograniczenia ruchu ulicznego nie będą przeszkodą dla wozów strażackich.

Obecnie Sustrans chce przeprowadzić warsztaty dla większego obszaru - całej dzielnicy Londynu. Kroki niezbędne dla wykonania "własnej" modyfikacji ulicy, zostały opisane tutaj.