Prosta grafika, jako kluczowy element dyskusji - przykłady: Los Angeles

Prosto o sprawach trudnych
W samym tylko stanie Kalifornia w najbliższych latach ponad 2 mld. dolarów zostanie wydanych na modernizację kolei i stworzenie linii wysokich prędkości. Założeniem inwestycji jest stwierdzenie, że miasta, które są centrami komunikacji będą także centrami biznesu.

Center for Urban Infrastructure opracowało raport "Thinking Ahead: High-Speed Rail in California". Kontrowersyjną propozycją jest, aby nowe linie kolejowe tworzyć nie z uwzględnieniem komunikacji w obszarze metropolii Los Angeles, ale między Fresno i Bakersfield. Dwoma miastami w części centralnej stanu, położonymi raczej na terenach wiejskich o mniejszym zaludnieniu.

W omawianym raporcie, poruszane są skomplikowane zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym. Zazwyczaj twierdzi się, że nie mogą one być przedstawiane w prosty sposób, co znacznie utrudnia dyskusję społeczną. Mnie zaintrygował prosty schemat, który m.in. uzasadnia bezzasadność budowy gęstej sieci stacji kolejowych oraz pokazuje relacje z innymi środkami transportu. Dworzec musi ściśle łączyć się z ścieżkami rowerowymi i car-sharingiem. Zachęcam do spojrzenia na ilustrację.