Świat został zurbanizowany i co dalej? - lektury

Okładka magazynu
Sierpniowo-wrześniowy numer amerykańskiego magazynu "Foreign Policy" został poświęcony w dużej części zmianom, jakie zostały spowodowane faktem, że ponad połowa populacji ludzkiej mieszka już w miastach.

Parag Khanna stawia w artykule "Beyond City Limits" tezę, że w XXI wieku miasta zastąpią narody. Megamiasta powstające w Chinach i Indiach są znacznie większe niż wiele państw europejskich. Dodatkowo urbanizacja jest powiązana zawsze z strukturą administracyjną, co ułatwia rządzenie. Miasta będą więc wyspami w morzu anarchii. Takie podejście może być właściwe dla zarządzania państwami w Afryce czy nawet Chinami.

Margaret O'Mara pisze w tekście "Don't Try This at Home" o trudnościach, związanych z automatycznym kopiowaniem pomysłu Krzemowej Doliny w innych częściach świata. Tezy artykułu podobne są to stawianych przez Marka Hołyńskiego, o którym pisałem na blogu paradoksy.pl.

Magazyn dostarcza też trochę danych statystycznych w artykułach "Megacities" (m.in. uzmysławiającymi różnicę skali między miastami Europy i Azji) i "The Global Cities Index 2010".