Wózek do miejskiego projektowania - narzędzia: warsztaty charrette

Wózek egzaminacyjny
Charrette to pod koniec XIX w. nazwa małych wózków, używanych przez asystentów pracujących na Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu do zbierania prac na koniec egzaminów. Od lat 70. XX wieku to rozprzestrzeniająca się w Stanach Zjednoczonych metoda prowadzenia warsztatów urbanistycznych. Oparte one są na projektowaniu otwartym i realizowanym przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron.

Takie podejście pozwala uniknąć większości sporów przy uzgodnieniach na późniejszym etapie inwestycji oraz ogranicza ewentualne protesty mieszkańców i lokalnych społeczności. Dzisiaj warsztaty charrette zyskują popularność, jako alternatywa dla odgórnego procesu decyzyjnego.

Określenie charrette dobrze oddaje ducha warsztatów. Wszelkie działania w ich ramach są bowiem bardzo intensywne. Ich celem jest zazwyczaj wypracowanie i zaprezentowanie gotowej koncepcji urbanistycznej w ciągu czterech lub pięciu dni. Dodatkowo pomysły muszą uzyskać aprobatę wszystkich uczestników.

Siewierskie miasto-ogród
Dokładną metodykę przedstawia poniższa prezentacja warsztatów charrette, zrealizowanych w ramach rewitalizacji wzgórza św. Wojciecha w Poznaniu. Ten system konsultacji był już kilkakrotnie wykorzystywany w Polsce. M.in. przy opracowaniu koncepcji miasta-ogrodu pod Siewierzem lub dla określenie przeznaczenia budynków po cementowni Grodziec w Będzinie.