Zbliżamy się do strategii kapitału społecznego - dokumenty

30 czerwca 2010 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakończyło konsultacje drugiej wersji założeń do Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Dokument ten w ostatecznej wersji ma zostać przyjęty przez rząd w marcu 2011 r.

Początkowo wokół tej strategii powstało zamieszanie, gdyż ministerstwo nie zaprosiło otwarcie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac nad tekstem, ale wybrało tylko kilku doradców z trzeciego sektora.

W obecnej wersji założeń widać, że konsultacje społeczne zostały zaplanowane na przełom 2010 i 2011 r. Ten świąteczny termin z pewnością nie będzie sprzyjał szerszej dyskusji o strategii.

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego to jedna z dziewięciu strategii, które będą kształtować wizję Polski w perspektywie najbliższych lat. Wcześniej pisałem już m.in. o Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, która ma charakter horyzontalny, czyli jej działania "przecinają" pozostałe opracowania.

Ze strategii horyzontalnej wiemy już, że kapitał społeczny będzie mierzony głównie na poziomie powiatów przy pomocy wskaźników: liczby organizacji pozarządowych na tysiąc mieszkańców i frekwencji w wyborach samorządowych.

Jednak w najnowszych założeniach do Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego widać, że brane jest pod uwagę również negatywne oddziaływanie kapitału społecznego (np. koterie, zły nepotyzm). Wydaje się, że w dokumencie pojawią się dodatkowe wskaźniki mierzące ten rodzaj kapitału, aby uchronić przed złym jego wpływem.

Ponieważ w założeniach nie ma podanych żadnych wskaźników, ani źródeł finansowania działań nie podejmuje się na razie oceny dokumenty. Na razie wyraźnie widać, że wzajemna integracja wszystkich dziewięciu strategii rządowych może być utrudniona. Dokument dotyczący wizji sprawnego państwa jeszcze nie ma opracowanych priorytetów, a to właśnie lokalne struktury samorządowe i administracyjne pełnią istotną rolę w budowie kapitału społecznego (lub może nie przeszkadzaniu w budowie).