Jak stworzyć ulicę dla ludzi? - przykłady: Cieszyn

Śląsk ożywiony
14 i 15 września 2010 r. miałem okazję uczestniczyć w warsztatach "Dostępność - integracja, ekonomia, bezpieczeństwo", prowadzonych zgodnie z metodologią Design for All. Spotkanie zostało zorganizowane przez Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, w ramach projektu Revita-Silesia.

Znalazłem się w grupie z dwoma mieszkankami Cieszyna - Anną Falkiewicz i Ksenią Herrman. Naszym zadaniem było w pierwszym etapie znalezienie wszystkich elementów wyznaczonego odcinka ulicy Głębokiej, które mogą utrudniać poruszanie się matek z wózkami, osób starszych lub korzystających z wózków, a także obcokrajowców. W metodologii Design for All nazywa się to audytem dostępności.

Kolejny krok to wywiady i konsultacje z osobami, korzystającymi z tego odcinka ulicy. Pytaliśmy jednak nie tylko przechodniów, ale także właścicieli sklepów lub ich dzierżawców. W tym etapie działań chodzi o poznanie rzeczywistych problemów użytkowników i ocenę punktów newralgicznych.

Ostatni element to propozycje rozwiązania problemów, zidentyfikowanych w trakcie audytu. Nasza grupa zwróciła szczególną uwagę na chaos wizualny na ulicy. Giną w nim ważne znaki i informacje. Dodatkowo zaskoczyła nas uprzywilejowana pozycja samochodu nawet w strefie teoretycznie niedostępnej dla większości kierowców.

Wielkim wyzwaniem było zaproponowanie równej powierzchni całej szerokości ulicy i chodników. Dzięki pomocy prowadzących Pete'a Kercher'a oraz Michała Oźmina poznaliśmy przykład duńskiej miejscowości Aarhus. Identyczny problem został tam bardzo dobrze rozwiązany.

Design for All (Projektowanie dla Wszystkich) to myślenie uwzględniające ludzką różnorodność, integrację społeczną i równość. To kompleksowe i nowatorskie podejście stanowi twórcze i etyczne wyzwanie dla wszystkich planistów, projektantów, przedsiębiorców, pracowników administracji i przywódców politycznych. Zobacz krótki podręcznik Design for All.