Dziewięć porad jak mądrze rozwijać miasto

Nauka z otwartego źródła
Od jakiegoś czasu najbardziej renomowana uczelnia techniczna świata Massachusetts Institute of Technology udostępnia w internecie nieodpłatnie materiały z kursów. Wśród wielu interesujących tematów znalazłem informacje z zajęć z semestru wiosennego z 2006 r. pt. "Wprowadzenia do projektowania i rozwoju miast".

Trzynaste zajęcia były poświęcone tematowi "Kreowanie rozwoju przestrzeni prywatnych / Zarządzanie wzrostem". Pytania dnia brzmiały: Jakie są konsekwencje społeczne rozlewania się miast (sprawl)? Czy prywatne inwestycje mogą być kontrolowane przez zarządzanie wzrostem na poziomie regionalnym? Jakie są obecne techniki zarządzania wzrostem?

Podsumowaniem lekcji było dziewięć zasad inteligentnego rozwoju miast. Wydają mi się one bardzo uniwersalne i pasujące także do polskich warunków.

Zasady inteligentnego rozwoju miasta
  1. Wspieraj różnorodne, atrakcyjne społeczności o silnym związku z danym miejscem.
  2. Twórz szeroki zasób możliwości i decyzji mieszkaniowych.
  3. Wzmacniaj i kieruj bezpośrednią pomoc w rozwoju do istniejących już społeczności.
  4. Zachowaj przestrzenie otwarte, obszary rolnicze i naturalne piękno oraz miejsca o krytycznym znaczeniu dla środowiska.
  5. Uczyń decyzje dotyczące rozwoju przewidywalnymi, sprawiedliwymi i efektywnymi kosztowo.
  6. Mieszaj wykorzystanie terenu.
  7. Zapewnij dostęp do wielu środków komunikacji (szybkie linie autobusowe, trolejbusy, metro, sieć minibusów).
  8. Twórz dzielnice dostępne w całości dla pieszych (walkable).
  9. Wykorzystuj zalety budownictwa zaprojektowanego kompaktowo (np. parkingi za sklepami, aby nie niszczyć tkanki urbanistycznej).