Co to jest przestrzeń publiczna? - definicja

Naukowo o przestrzeni
Od 27 do 28 maja 2009 r. trwała konferencja naukowa nt. przestrzeni publicznej, której organizatorem była Politechnika Poznańska. Jednym z prelegentów był dr hab. inż. arch. Tomasz Ossowicz z Katedry Planowania Przestrzennego Politechniki Wrocławskiej.

W swojej prezentacji próbował zdefiniować przestrzeń publiczną, jej znaczenie dla społeczeństwa, a także pożądany kształt z uwzględnieniem potrzeb wszystkich jej użytkowników. Poniższe slajdy pochodzą z przeprowadzonego wykładu.