Hackaton - atak danych na miasto

4 grudnia 2010 r. warszawskie Centrum Cyfrowe organizuje prawdziwy atak na ogólnodostępne dane publiczne. Informatycy, programiści i wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w warsztatach, pokazujących jak można wykorzystywać informacje dostępne w internecie dla lepszego projektowania miast lub też monitorowania władz lokalnych.

Hackaton to nie impreza, polegająca na dyskusjach i prezentacjach, ale spotkanie, którego celem jest uruchomienie i testowanie konkretnych rozwiązań informatycznych. Podobne wydarzenia są tego dnia organizowane na całym świecie.

Warszawski hackaton odbędzie się w siedzibie Centrum cyfrowego na ulicy Mińskiej 25, w godzinach 10.00-20.00. "Z możliwością dłuższej pracy dla chętnych" - ja na stronie zaznaczają organizatorzy.

Punktem wyjścia do prac programistycznych nad udostępnieniem otwartych danych będą takie przykładowe serwisy, jak Crimespotting (monitoring liczby przestępstw w San Francisco), Moja Polis (portal umożliwiający tworzenie profili statystycznych dla gmin z zestawu dziesiątek wskaźników) lub Mam prawo wiedzieć (m.in. śledzenie wyników głosowań sejmowych).

Programiści, którzy będą uczestniczyć w hackatonie będą starali się w jeden dzień stworzyć następujące narzędzia:

  • narzędzia wizualizujące dane z Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące niedawnych wyborów samorządowych,
  • “Scraper BIPów” – serwis agregujący aktualne wiadomości z BIPów, tak by były widoczne w jednym miejscu, na bieżąco i czytelnie,
  • aplikację do wizualizacji danych GUS – punktem startu będzie niewielkie narzędzie przygotowane przez Krzysztofa Trzewiczka i Marcina Korzekwę na konferencję Kultura 2.0 2010,
  • narzędzie, które na poziomie gminy wykorzystywałoby dostępne informacje aby w sposób bardziej przejrzysty pokazywać działań władzy gminy,
  • czwarty projekt jest nie-informatyczny: w ramach tak zwanego “book sprint” chcemy stworzyć materiały edukacyjne na temat otwartych danych.