Jak samochody zjadły ludzi w mieście? - postacie: Donald Appleyard

...i wszystko jasne.
Donald Appleyard na rok przed wypadkiem w Atenach, w którym zginął pod kołami ruszającego samochodu, opublikował książkę "Żyjące ulice" (Livable Streets). Powstała ona w wyniku kilkuletnich badań nad wpływem ruchu ulicznego na społeczności miejskie.

Autor był profesorem planowania przestrzennego (urban design) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkley. W swojej książce zwracał uwagę, że ulica to nie tylko pasy ruchu samochodów, ale także przestrzeń spełniająca szereg funkcji społecznych i rekreacyjnych. Większość tych funkcji zamiera wraz ze wzrostem liczby samochodów.

Jednym z przykładów może być stwierdzenie, że średnio na ulicach wyposażonych w sygnalizację świetlną ludzie mają o trzech znajomych więcej niż w miejscach bez świateł. Badania wykazały szereg takich zależności.

Poniższy film został przygotowany przez portal streetfilms.org w ramach serii "Naprawiając wielką pomyłkę". Pokazuje on trzy przykłady ulic o różnym natężeniu ruchu i jego oddziaływanie na ilość kontaktów społecznych i postrzeganie przestrzeni publicznej.

W 2011 r. ma zostać wydana nakładem wydawnictwa Routledge Press druga edycja książki Donalda Appleyarda.