Koszycka wizja Europejskiej Stolicy Kultury

Kreatywne Koszyce
W Polsce tytuł Europejskiej Stolicy Kultury ciągle jest nie przyznany żadnej metropolii, a na oficjalny werdykt trzeba będzie poczekać minimum rok. Słowacja natomiast ma już wybrana miasto, które w 2013 r. otrzyma ten tytuł. Będą nim Koszyce.

Jest to miasto położone we wschodniej części tego kraju, które liczy około 230 tys. mieszkańców. Hasłem przewodnim programu ESK jest "Košice Interface". Głównym jego elementem jest koncentracja na przemyśle kreatywnym. Przykładami podobnego podejście może być Glasgow (wykorzystanie tytułu ESK, jako narzędzia odnowy miasta), Zagłębie Ruhry (po raz pierwszy ESK odwołuje się bezpośrednio do koncepcji Richarda Floridy) czy Austin w stanie Texas i Liverpool.

Jedną z osi koszyckiego programu jest "Transformation interface", która obejmuje przemianę istniejących struktur, nadanie im nowych funkcji oraz ponowne zdefiniowanie znaczenia przestrzeni publicznych.

Projektem realizującym te założenia jest m.in. SPOTs - centra kultury na obrzeżach. SPOTs wykorzystuje budynki wymiennikowni ciepła na terenie miasta i przemienia je w lokalne centra kultury.

Poniżej prezentacja Koszyc, którą miałem okazję zobaczyć na konferencji w Bratysławie 11 listopada 2010 r. w ramach projektu CITIES.