Architektura na sensorach - technologia

Myślące konstrukcje?
11 grudnia 2010 r. w cyklicznym dodatku Technology Quarterly do tygodnika The Economist ukazał się artykuł "Superstructures", opisujący nowe technologie w budownictwie i zarządzaniu infrastrukturą budowlaną. Tekstowi towarzyszy bardzo ciekawa infografika przedstawiająca możliwości oferowane przez dodanie czujników do różnego rodzaju budowli i konstrukcji.

Stałe monitorowanie obiektów daje bowiem nie tylko możliwości tworzenia systemów operacyjnych dla miast, podobnych do tych znanych z komputerów osobistych, ale także stanowi formę zwiększenia bezpieczeństwa i lepszego reagowania na zagrożenia w sytuacjach kryzysowych.

W samym artykule nie jest to podkreślane, ale wyraźnie widać, że nadchodząca rewolucja informatyczna, określana jako "internet of things", zmusi do zrewidowania wielu poglądów na to co w mieście jest i nie jest możliwe.