Kiedy powstała przestrzeń publiczna? - badania

Przestrzeń wg Google
Google co jakiś czas udostępnia nowe pomysły w swoim laboratorium. W grudniu ukazała się aplikacja, która umożliwia zliczanie występowania danego słowa w książkach udostępnionych w ramach usługi Google Books.

Ciekawie przedstawia się wykres częstotliwości występowania w publikacjach angielskojęzycznych zwrotów dotyczących przestrzeni publicznej i nowego myślenia o niej. Samo to pojęcie pojawia się w częściej w książkach od około roku 1880 i właściwie do 1960 roku ukazuje się z tą samą częstotliwością. Należy tutaj pamiętać, że w 1961 r. ukazała się klasyczna książka Jane Jacobs "The Death and Life of Great American Cities".

Od połowy lat 80. częstotliwość występowania frazy "public space" rośnie wręcz wykładniczo z roku na rok. Podobnie zresztą hasła "public realm". Do najbardziej popularnych należy jednak "public sphere". Od lat 90. dołączają pojęcia związane z tworzeniem miejsc i nowym urbanizmem.

W nowym stuleciu częstotliwość występowania słów "public sphere", "public space", "public realm" zdecydowanie maleje. Rośnie natomiast bardzo powoli wykorzystanie słów związanych z tworzeniem miejsc i nowym urbanizmem.

Zmiana może być rzeczywistym sygnałem odejścia w publikacjach od ogólnych sformułowań na rzecz bardziej specjalistycznych. Nie należy jej na pewno przypisywać sprawom technicznym (np. Google nie przeszukuje nowych książek). Google Books obejmuje bowiem - według danych z czerwca 2010 r. - 12 milionów książek. W sierpniu tego roku firma zapowiedziała, że do roku 2020 r. zeskanuje i wprowadzi do usługi wszystkie znane na świecie książki, czyli blisko 130 mln. tytułów o łącznej liczbie stron wynoszącej 4 mld.