Kto to jest menedżer centrum miasta? - definicje

Logo centrum Rochdale
Menedżer centrum miasta to kluczowe stanowisko w koncepcji zintegrowanego zarządzania śródmieściem (Town Centre Management), która powstała w drugiej połowie lat 80. w Wielkiej Brytanii. Każde centrum handlowe lub sklep ma swojego menedżera, dziwne więc, że władze miejskie i przedsiębiorcy już od wielu lat nie wykorzystują tego rozwiązania dla zarządzania najważniejszym obszarem miasta.

Nazwa stanowiska została użyta po raz pierwszy w 1987 roku w Ilford (Wielka Brytania). Od tamtej pory wiele miast zdecydowało się stworzyć taką funkcję. Menedżer centrum miasta koordynuje współpracą wszystkich podmiotów działających na terenie śródmieścia, zarówno publicznych jak i prywatnych, przy uwzględnieniu potrzeb społeczności i władz lokalnych.

Menedżer na kłopoty
W Wielkiej Brytanii ponad 240 miejscowości a w Szkocji ponad 20 centrów miejskich zarządzanych jest obecnie przez takich menedżerów. Zatrudniani są nie tylko przez samorządy, ale także podmioty komercyjne, izby handlowe lub w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Całość koncepcji Town Centre Management ma jeden cel - stworzenie dobrze prosperującego centrum, gdzie w jednym miejscu świadczone są różne usługi (poczta, bank, restauracja, biuro podróży), handel detaliczny (sklep, apteka) jak również mają miejsce imprezy kulturalne.

Koszty zarządzania śródmieściem pokrywane są przez sektor prywatny i publiczny. Możliwe jest finansowanie w naturze w postaci dóbr, usług czy personelu. Częsty jest także sponsoring imprez i koncertów odbywających się w na terenie śródmieścia.

Śródmieście jak firma
Podejście Town Centre Management wymaga zintegrowanego rozwiązania zagadnień związanych z podniesieniem roli centrum miasta, ożywieniem śródmieścia, zachowaniem istniejących i utworzeniem nowych miejsc pracy, rozwojem partnerstwa między sektorem prywatnym i publicznym przy uwzględnieniu interesu mieszkańców, rozwojem gospodarczym miasta, rozwiązaniem problemów komunikacyjnych, rozwojem rynku nieruchomości, promocją i marketingiem oraz obniżeniem przestępczości.

W Wielkiej Brytanii działa stowarzyszenie miast i podmiotów korzystających z usług menedżerów centrów miast - Association of Town Centre Management. Wśród realizowanych przez stowarzyszenie działań jest inicjatywa purpurowej flagi, przyznawanej miastom, które organizują bezpieczne życie nocne w śródmieściu. Dodatkowo udostępnia też narzędzia on-line do oceny wartości śródmieścia. Podobną tematyką zajmuje się także Institute of Place Management.

Polskie start-up'y?
W Polsce również niektóre miasta (Toruń, Łódź) decydują się na powołanie menedżera śródmieścia. Od 2009 r. działa prowadzony przez Stanisława Radomińskiego Instytut Zarządzania Miejscem (przeczytaj wywiad). Poniżej prezentacja koncepcji.