Metropolia dla ludzi - dokumenty: Kopenhaga

Mała, wielka metropolia
W 2009 r. rada miejska Kopenhagi przyjęła dokument zatytułowany "Wizje i cele życia miejskiego w Kopenhadze 2015". Przeglądając tą 16-stronnicową publikację poczułem się zaskoczony jej klarownością i prostotą.

Wydaje mi się, że tak przedstawioną wizję rozwoju może zrozumieć każdy mieszkaniec i urzędnik. Klarowność przekazu powoduje, że podobnie jak w dobrych strategiach biznesowych firm (np. Google - Don't be evil) pracownicy (w tym wypadku mieszkańcy) akceptując ją, starają się ją realizować na co dzień.

Wizja i cele
Wizja Kopenhagi w 2015 r. to zostanie najbardziej "żyjącym" miastem na świecie - miastem zrównoważonym z przestrzenią miejską zapewniającą ludziom unikalne i różnorodne aspekty życia miejskiego oraz - tu cytat z końca opisu - "Będziemy metropolią dla ludzi".

Wizja jest przełożona na trzy cele (wskaźniki w odniesieniu do roku 2009):
  • Więcej życia miejskiego dla wszystkich - osiągnięcie celu będzie oznaczało, że 80 proc. mieszkańców miast będzie usatysfakcjonowanych z oferty życia miejskiego Kopenhagi.
  • Więcej ludzi i więcej spacerów - wzrost ruchu pieszego o 20 proc.
  • Więcej ludzi zostających na dłużej - mieszkańcy będą spędzać o 20 proc. czasu więcej w przestrzeniach publicznych miasta.
W dalszej części dokumentu opisane są wszystkie projekty, które będą przyczyniać się do realizacji każdego z tych celów. Opisy są krótkie, ale oczywiście z odesłaniem do stron internetowych.

Miasto potrzebuje Cię
Ostatni element wizji zatytułowany jest "Kopenhaga razem". Pozwolę sobie na tłumaczenie wstępu do tego rozdziału:

"Władze miejskie nie mogą stworzyć życia miejskiego. Ale wspólnie z mieszkańcami, przedstawicielami przedsiębiorców i ekspertami możemy stworzyć miasto, które będzie zapraszało ludzi do wzięcia udziału w życiu miejskim".

Następnie opisane są role jakie każda z wymienionych grup może pełnić w osiąganiu wizji (np. mieszkańcy mogą nie śmiecić). Szesnaście stron i wszystko jasne!

Wersja angielska dokumentu