Miasto w skali człowieka - badania: biofilia

Miasto w ludzkiej skali
27 listopada w Atenach odbyła się konferencja Athens Dialogues - An International Conference on Culture And Civilization. Jedna z sesji została poświęcona jakości życia. Wśród prelegentów był m.in. prof. Nikos Salingaros - orędownik idei miast tworzonych w zgodzie z naturą (biofilia) przez samych mieszkańców.

Poniżej główne tezy prezentowane w trakcie wystąpienia. W drugiej części materiału filmowego nagrana została wymiana zdań między panelistami, w której prof. Salingaros wyjaśnia przyczyny ostrości niektórych swoich sformułowań. Zachęcam do obejrzenia.

Pięć punktów do regeneracji
 • Dostęp do czystego powietrza, wody, schronienia i przestrzeni życia.
 • Dostęp do informacji biofilistycznych w roślinach i zwierzętach.
 • Dostęp do informacji biofilistycznych w fakturze, kolorze, wzorach i sztuce.
 • Dostęp do środowiska nie-stresogennego: miejska przestrzeń publiczna, ogólniedostępne przestrzenie mieszkalne i handlowe
 • Ochrona przed obiektami stresogennymi.

Połączenie z miejscem
 • Połączenie jest uzyskiwane przez taniec, muzykę, sztukę lub architekturę.
 • Wspólne cechy obejmują wzory, regularność, powtarzalność, osadzenie, hierarchię, skalowanie i struktury fraktalne.
 • Pokazywane wzory geometryczne, a nie mistyczne własności.

Reakcje na nie-ludzkie budynki
 • Państwo funduje ważne budynki publiczne, których styl powoduje niepokój.
 • Instynktowna reakcja na budynki w nihilistycznym stylu wywołuje agresję przeciwko jego fundatorom.
 • Pieniądze publiczne wydawane na stresogenne budynki są kierowane przez elitę ideologiczną i prowadzą do zadłużenia kraju.

Żyjące miasta zachęca do przemieszczania
 • Cały zakres skal odpowiadających ciału człowieka (od 1 mm do 2 m.)
 • Rozszerzenie zasięgu do skali ruchu pieszego (2 m. do 1 km.)
 • Piorytet położony na mniejszych skalach odpowiadających ciału człowieka.
 • Spójny system poruszania się i działania na różnych skalach czasowych.

"Taniec życia"
 • Ruch miejski ma swoją własną ciągłość, rytm i złożone struktury fraktalne.
 • Podobnie do tańca klasycznego pochodzi z różnych kultur.
 • Połączona geometria piesza pozwala na rytmy, które nie są odpowiednie dla podróży samochodem.
 • Nasz organizm zbiera pozytwne i negatywne efekty cyklu dnia.

"Społeczeństwo wiedzy"
 • Dobrostan wymaga środowiska, które pozwala na rytmy przestrzenno-czasowe.
 • Jakość życia można mierzyć według "Pięciu punktów do regeneracji".
 • Jakość życia nie podnosi się dzięki obcej morfologii miejskiej, która powstaje w wyniku projektowania modernistycznego.

Podsumowanie
 • Jakość życia zależy w części od pożywienia ze środowiska.
 • Nie zależy w całości od ilości konsumowanej energii.
 • Globalne społeczeństwo konsumpcyjne zrobiło dużo, aby przekonjać ludzi, że istnienie niezwykłe połączenie między jakością życia a marnowaniem energii.