Najlepsza przestrzeń publiczna w Polsce roku 2010 - konkurs

Fragmenty dobrej przestrzeni
W połowie sierpnia 2010 r. został rozstrzygnięty konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Chciałem od razu opisywać werdykt jury, ale zauważyłem, że dla wielu nagrodzonych projektów nie ma w internecie żadnych zdjęć ani wizualizacji. Minęło parę miesięcy i niestety sytuacja się prawie w ogóle nie zmieniła.

Nie do końca rozumiem idee tego konkursu, który przestrzeń publiczną promuje jedynie przez kilku zdaniowe opisy uzasadniające przyznanie oceny, a nie kompleksową prezentację dobrych przykładów.

Z materiałów dostępnych w sieci udało mi się tylko przygotować mały kolaż dla części nagrodzonych rozwiązań. Jeśli ktoś ma zdjęcia lepszej jakości to proszę o nadsyłanie na adres info@NaszaPrzestrzen.pl.

Jury Towarzystwa Urbanistów Polskich nagrodziło i wyróżniło po jednej przestrzeni publicznej w każdej z trzech kategorii:
  1. Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna. Rynek Kościuszki wraz z Placem Przedkościelnym w Białymstoku "za właściwe wykorzystanie historycznie ukształtowanej przestrzeni o szczególnych walorach kulturowych i wykreowanie miejsca o dużej witalności, a jednocześnie charakteryzującego się dużą powściągliwością w relacji do zastanych wartości". Dodatkowo wyróżniono przestrzeń publiczną wokół kompleksu Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze "za dostrzeżenie potencjału drzemiącego w niedostrzeganym dotąd otoczeniu eksponowanych przestrzeni miejskich i konsekwentną lecz płynną rozbudowę systemu przestrzeni publicznych".
  2. Nowo wykreowana miejska przestrzeń publiczna. Zespół ciągów spacerowych złożony z promenady nadmorskiej w Świnoujściu i ciągu pieszego wzdłuż Wydmy Białej za "umiejętną, subtelną ingerencję w zastane środowisko przyrodnicze, pozwalającą realizować potrzebę intensywnego użytkowania, przy zastosowaniu czytelnej kompozycji i prostych środków wyrazu". Wyróżniono także Nową Promenadę na Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego oraz plac zabaw i baza ratowników z zapleczem sanitarnym na plaży miejskiej w Gdyni za "wzbogacenie oferty programowej zaniedbanej wcześniej, a intensywnie wykorzystywanej części miasta i stworzenie elementu podnoszącego jakość całej strefy nadbrzeżnej; dającego jednocześnie podstawy do rozbudowy systemu centralnych przestrzeni publicznych miasta".
  3. Przestrzeń zielona. Park Ocalałych w Łodzi za "konsekwentną realizację polityki przestrzennej miasta przez wpisanie nowych elementów w system zieleni miejskiej i współtworzenie tożsamości Łodzi przez pielęgnowanie pamięci historycznej". Wyróżnienie przyznano również układowi terenów zieleni, tworzących korytarz ekologiczny dla osiedli mieszkaniowych w Puławach za "stworzenie nowego elementu krystalizującego układ przestrzenny osiedla i podniesienie jakości życia mieszkańców przez kreowanie przestrzeni społecznych przekraczających powszechne standardy oraz tworzenie miejsc codziennej rekreacji".
Ponadto przyznano jedno wyróżnienie specjalne, które otrzymała Gmina Dygowo za przebudowę Placu Wolności. Wyróżnienie przyznano za odkrycie potencjału miejsca i prawidłowe jego zagospodarowanie dla potrzeb społeczności lokalnych, nadając tym samym nowy charakter miejscowości.