Co tak właściwie wiemy o architekturze? - zwłaszcza jako dzieci

Trudne pytania
W 2008 r. przedstawiciele Inicjatywy Edukacyjnej EMSA oraz wrocławskiego oddziałem SARP zorganizowali warsztaty antropologicznej edukacji architektonicznej.

Pod tą skomplikowaną nazwą kryją się spotkania, w trakcie których uczestnicy mogli np. budować łańcuchy skojarzeń ze słowem architekt (pan w czarnym golfie) lub tworzyć makiety swojego otoczenia.