Kto tworzy miasto z przedmieścia? - definicja

Publikacje APA
13 stycznia wszyscy urbaniści mają swoje święto. Dziś trudno jest zdefiniować kto to taki projektant miejski. W okresie powojennym od ich kreski zależało powstawanie wielomilionowych miast. Później dzięki nieocenionej książce Jane Jacobs, zwrócono uwagę na efekty społeczne takich przekształceń.

Urbanista dzisiaj to na pewno człowiek renesansu o wielkich zdolnościach mediacyjnych. Miasto to obszar walki, a jego wygląd to siła wypadkowo poszczególnych grup interesów i tak chyba powinni być.

Poniżej film przygotowany przez American Society of Landscape Architects, który pokazuje różne modele przekształcenia zjawiska rozlewania się przedmieści (urban sprawl) w lokalne centra usługuowo-handlowe.