Narzędzia: Proste warsztaty na trudne tematy

Americans in Zawoja
Kilka tygodni temu pisałem o ukazaniu się drugiego numeru magazynu "Zrównoważony rozwój - Zastosowania". Artykułem wprowadzającym jest "Wykorzystanie metody ISIS w edukacji zrównoważonego rozwoju", autorstwa Karoliny Maliszewskiej. Dziś chciałbym zachęcić do obejrzenia dwudziestominutowego filmu z przykładowych warsztatów, prowadzonych tą metodą.

Metoda ISIS została opracowana przez wieloletniego praktyka zrównoważonego rozwoju Allana AtKissona. Jej główne założenia to próba zamiany lokalnych problemów rozwojowych w konkretne, gotowe do wdrożenia działania. Warsztaty nie ograniczają się więc do analizy przyczyn, ale ich zadaniem jest wypracowania kroków, które uczestnicy muszą/mogą podjąć po ich zakończeniu.

Zachęcam do poświęcenie dwudziestu minut i obejrzenia filmu oraz ewentualnie lektury tekstu.