Promocja miast polskich we własnym zwierciadle - badania

Raport własnym okiem pisany
W grudniu 2010 r. Europejski Instytut Marketingu Miejsc opublikował raport "TOP promocji polskich miast i regionów w opinii szefów biur promocji". Mamy tu ciekawe spojrzenie na działalność własną i kolegów 28 dyrektorów wydziałów promocji największych polskich miast i urzędów marszałkowskich. Do badania zaproszono 55 osób, kierujących biurami promocji miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców oraz wszystkich szesnastu samorządów, ale nie wszyscy odpowiedzieli na ankietę.

Najbardziej doceniono starania promocyjne Poznania i Wrocławia, a spośród województw: śląskiego i małopolskiego. Te samorządy pojawiają się najczęściej na pierwszych miejscach w rankingu spontanicznych wskazań na miasta/regiony, które najlepiej się promują – ogółem, a także dla celów turystycznych, biznesowych, jak również jeżeli chodzi o promocję skierowaną do mieszkańców.

Należy zauważyć, że wskazywane przez respondentów samorządy (liderzy oraz te, które pojawiały się na dalszych miejscach w rankingach: Gdańsk, Kraków, woj. świętokrzyskie, Lublin, Szczecin) były nagradzane w branżowych konkursach takich jak Złote Formaty, czy Klub Twórców Reklamy.

Wśród największych przeszkód szefowie biur promocji wymienili:
  • niewystarczającą współpracę z sektorem prywatnym,
  • procedury związane z zamówieniami publicznymi,
  • postawę radnych,
  • postawę prezydenta/marszałka,
  • brak odpowiednich kwalifikacji pracowników wydziałów/referatów promocji.
Fundacja Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc to instytucja, której misją jest wspieranie rozwoju miast, regionów i krajów poprzez doskonalenie metod marketingu terytorialnego oraz budowanie efektywnych koalicji samorządów z innymi podmiotami, których wspólnym celem jest dynamizacja rozwoju miejsc.