Rajski ogród w Nowym Jorku - postacie: Adam Purple

Zdjęcia Rajskiego Ogrodu Adama
- Kiedyś to powiedziałem i ciągle tak czuję. - mówił Adam Purple, twórca niezwykłego ogrodu w środku Nowego Jorku. - Lepiej było zabić mnie a zostawić ten ogród. Tak... tak ja to widzę.

Adam Purple przynależał do ruchu kontrkultury lat 70. i 80. Dobrą charakterystykę jego podejścia do życia daje fakt zamiany w swoim słownictwie nazwy "Central Park" a "Zen-tral Park" i wykorzystanie końskiego łajna tam zostawianego do upraw roślin w swoim Rajskim Ogrodzie przy 184 Forsyth Street.

Dzięki jego inicjatywie udało się połączyć podwórce trzech kamienic i utworzyć koncentryczny ogród, który na zdjęciach Harveya Wanga, uzyskuje wręcz kosmiczny wymiar. Dzieci zaś zyskały niezwykłą scenografię dla swoich zabaw. Obecnie Harvey Wang stara się przypomnieć te stare fotografie i samą ideę ogrodu Purple'a, który został zburzony w 1985 r. Zbiera w związku z tym pieniądze na wystawę.

Więcej można zobaczyć i przeczytać na portalu Kickstarters.com.