Definicje: Co to jest albedo?

Różnice albedo dla różnych kolorów
źródło: University of Wisconsin
Trwają już od lat dyskusje o wpływie człowieka na klimat i wywołaniu efektu cieplarnianego. Naukowcy nie są jednak zgodni co do rzeczywistego oddziaływania ludzi w tym zakresie. Są jednak zgodni, że każdy z nas może wpłynąć na klimat. W jaki sposób? Decydując jaki kolor będzie miał dach lub ściany domu.

Albedo, czyli stopień białości, to wskaźnik określający jaki procent energii przekazywanej przez promienie słoneczne jest pochłaniany przez daną powierzchnię.

Albedo asfaltu wynosi 10 proc. Oznacza to, że materiał ten pochłania 90 proc. energii przekazywanej przez promienie słoneczne i zamienia je w ciepło. Albedo śniegu to około 80 proc. Mam więc prawie sytuację odwrotną.

Gdy budujemy miasta lub dobieramy kolory elewacji naszego domu wpływamy na klimat. Zmiany te nie następują nagle ale w dłuższej perspektywie. Wartość albedo lepiku to nawet 3 proc., czyli 97 proc. energii jest zamienianej w ciepło! Warto więc pamiętać o tym naszym oddziaływaniu na środowisko, które może mieć większe znaczenie niż wybór hybrydowego SUVa.