Lektury: Rzecz o polskiej przestrzeni publicznej

Rzecz o polskiej przestrzeni
Pierwszy w 2011 r. numer "Rzeczy Wspólnych" został w części poświęcony tematyce polskiej przestrzeni publicznej. Charakter zamieszczonych tekstów najlepiej oddaje hasło pod którym zamieszczone zostały w numerze teksty, a mianowicie "Anatomia bezładu. Rzecz o polskiej przestrzeni publicznej".

"Rzeczy Wspólne" to pismo wydawane przez warszawską Fundację Republikańską. Dotychczas ukazały się cztery numery periodyku. Tematyka związana jest z szeroko rozumianą polityką. Dlatego też spojrzenie na przestrzeń publiczną autorów numeru jest w dużej mierze spojrzeniem politycznym. Pismo niestety tylko w części jest dostępne w internecie.

Rzecz w przestrzeni
O przestrzeni publicznej piszą Bogusz Modrzewski - Po co Polakom miasta?, Michał Beim - Zapiski zakorkowanego mieszczucha oraz Adam Radzimski - Młodzi podmiejscy. Tekstom towarzyszy wywiad z Andreasem Billertem, niemieckim specjalistą w zakresie rewitalizacji miast.

Autorzy tekstów to specjaliści w zakresie planowania przestrzennego, związani z poznańskimi uczelniami. Bogusz Modrzewski w artykule zwraca m.in. uwagę na problem braku prawdziwego budownictwa socjalnego przez co na rynku ceny dyktują deweloperzy. Andreas Billert mówi o neoploletariuszach, którzy nie potrzebują przestrzeni publicznej, gdyż nigdy nie doświadczyli jej zalet.

Michał Beim z kolei dokonuje przeglądu polityki transportowej, która utraciła - jego zdaniem - rolę służebną wobec urbanistyki i dziś jej twórcy samodzielnie decydują o wyglądzie miast, poprzecinanych wielopasmowymi autostradami. Zwraca jednak uwagę, że wiele państw odchodzi już od tego modelu na rzecz bardziej zrównoważonych (czytaj ekologicznych) środków przemieszczania niż auto. Ostatni tekst poświęcony jest rozlewającym się i w Polsce przedmieściom, których koszt funkcjonowania jest niezwykle wysoki.