Prawo: Dwa ważne projekty - nieskoordynowane?

Wspólne logo 7 grup
19 kwietnia 2011 r. w Poznaniu odbędą się konsultacje społeczne dot. prezydenckiego projektu ustawy o samorządach. Jest to inicjatywa działającego przy prezydencie Forum Debaty Publicznej. Projekt ten zawiera wiele ciekawych zapisów dotyczących m.in. funduszu inicjatyw obywatelskich, wysłuchania obywatelskiego, jak i inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.

8 kwietnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło konsultacje publiczne projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020. Jej priorytety to m.in. 1. Postawy i kompetencje społeczne, 2. Współdziałanie i partycypacja społeczna, 3. Komunikacja społeczna. Wszystkie one dotykają zagadnień związanych Z tematyką ustawy proponowanej przez Forum Debaty Publicznej. Niestety szczegółowy dokument ministerstwa nie zawiera żadnych zapisów o koordynacji prac z Forum.

W tym samym czasie powstają więc dwa dokumenty, które rzekomo mają wzmocnić społeczeństwo obywatelskie, ale już na początku powodują zamieszanie i kwestionują przejrzystość stanowionego prawa.