Technologia: zamieszkani.pl - portal wspólnoty

Strona administratora
Zamieszkani.pl to serwis skierowany do członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych. Wspólnota to tak naprawdę najmniejsza forma demokratyczna w życiu społecznym. Decyzje podejmowane są w niej większością głosów i często w nich, jak w soczewce, widać problemy dotyczące na większą skalę miasta lub dzielnicy (np. problem psich kup, placów zabaw czy amortyzacji).

Celem Zamieszkani.pl jest informatyzacja całości działań danej wspólnoty. Oprócz modułów dostępnych dla zarządców, takich jak wystawiania faktur lub przygotowanie uchwał, mamy też elementy dostępne dla wszystkich użytkowników np. rozliczenia, głosowania. Jest tutaj trochę narzędzi społecznościowych w rodzaju poczty, ankiet czy forum dyskusyjnego.

Korzystanie z serwisu w okresie testowym jest dla wszystkich bezpłatne. Później zarządca będzie musiał miesięcznie opłacać usługi w cenie 49,20 zł. Jest to blisko 600 zł. rocznie. Koszt dla małych wspólnot może być zbyt wysoki.

Pomysłodawcy portalu chcą aby zmienić sytuację, gdy "jedyne, co łączy mieszkańców bloku, licencjonowanego zarządcę wspólnoty mieszkaniowej, lub mieszkań komunalnych, członka spółdzielni mieszkaniowej jest ten sam numer budynku w adresie". Ten szczytny cel może być także formą testowania z użyciem narzędzi internetowych demokracji bezpośredniej w małych wspólnotach sąsiedzkich. Czy coś przeszkadzałoby, gdyby pojawił się serwis dzielnicowi.pl (trochę nazwa myląca), w którym mieszkańcy danej dzielnicy głosowaliby nad zmianami w swoim otoczeniu?