Inicjatywy: Bezpieczne przejście dla pieszych w Chorzowie

Małe a cieszy
Od września 2010 r. chorzowski Miejski Zarząd Ulic i Mostów wraz z policją i strażą miejską, realizuje projekt "Bezpieczne przejście dla pieszych”. Ma on poprawić komfort poruszania się w obrębie przejść przez ulicę.

Obejmuje on szereg działań, m.in. wyznaczenie obszarów zakazu parkowania przy przejściach, montaż dodatkowego oświetlenia i druk materiałów promocyjnych, a także zajęcia dla dzieci w szkołach.

Na masztach sygnalizacji świetlnych zostały zamontowane tabliczki „Przechodź na zielonym” kierowane zwłaszcza do dorosłych, którzy przez zły przykład przechodzenia na czerwonym świetle - mogą w jednej chwili zniweczyć wpajane dzieciom zasady bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych.