Inicjatywy: Co to jest kompletna ulica?

Ulotka o warsztatach
Od 2005 r. działa w Stanach Zjednoczonych koalicja "Complete the Streets" (Uzupełnij ulicę), której celem jest zmiana wyglądu amerykańskich ulic na bardziej przyjazne dla pieszych, rowerzystów oraz całej społeczności lokalnej.

Do zmiany polityki udało się już przekonać władze pięciu stanów i 36 gmin, a blisko 250 przyjęło w części wytyczne koalicji lub zobowiązanie, że zrobią to wkrótce.

Nazwa koalicji ma ciekawe pochodzenie. Początkowo bowiem polityka uzupełniania dróg o pasy dla rowerów nazywana była "rutynowym dostosowaniem". Barbara McCann, pracująca dla organizacji America Bikes, zaproponowała, aby zmienić te formalne określenie na bardziej zrozumiałe. Zaproponowała właśnie proste - uzupełnij ulicę.

Nowe określenie spowodowało zmianę spojrzenia na wizję ulicy. Nie chodziło już tylko o pas dla rowerów, ale uwzględnienie interesu wszystkich jej użytkowników.

Dziś za kompletną ulicę uznaje się taką, która jest przyjazna zarówno dla "młodszych i starszych, zmotoryzowanych i pieszych, spacerowiczów i korzystających z wózków, podróżujących autobusem jak i właścicieli sklepów".

Działania National Complete Streets Coalition obejmują szereg metod: prowadzenie strony internetowej z bazą wiedzy, lobbowanie na rzecz pozytywnych rozwiązań wśród kongresmenów, a także organizację warsztatów (zobacz ulotkę powyżej).

Należy zwrócić uwagę, że w argumentacji koalicja nie odwołuje się wyłącznie to aspektu przyjazności dla rowerów, ale także do spraw związanych ze zdrowiem (otyłość), zużyciem paliwa czy bezpieczeństwem (zobacz ulotkę poniżej). Polityka drogowa staje się więc narzędziem zrównoważonego rozwoju.