Inicjatywy: Jak można zaprojektować Kraków?

Kraków w budowie
Od 11 czerwca 2011 r. w krakowskim Zbiorniku Kultury odbędzie się cykl debat o wizji przyszłości Krakowa - Miastoprojekt w ramach festiwalu Artboom. Wyróżnikiem pomysłu jest fakt, że pomysł na 10-minutowe prezentacje może zgłosić każdy. Narzucone są jedynie tematy przewodnie.

Każda z czterech zaplanowanych na pierwszą edycję sesji ma swój temat przewodni:

  1. 11 czerwca to działania rzeczne (aktywizacja bulwarów, miasto frontem do Wisły, woda w mieście, zalewy, plaże, barki, balon),
  2. 12 czerwca to pomysły na reformę komunikacji (tramwaje, autobusy, parkingi, rowery, koleje linowe, chodniki),
  3. 23 czerwca będzie można zaprezentować pomysły dotyczące zielonych inicjatyw (parki, planty, skwery, ogrody, zwierzęta),
  4. 24 czerwca odbędzie się ostatnie spotkanie poświęcone interwencjom przestrzennym (place, rynki, centra dzielnic, wieżowce, gentryfikacja, zabytki).

Głos w spotkaniach zabrać może każdy, kto chciałby przedstawić innym swoją wizję miasta i życia w nim. Miastoprojektor to okazja, by postulaty mieszkańców, działaczy społecznych i wizjonerów skonfrontować z wiedzą ekspercką i fantazją artystów, szansa zaprezentowania śmiałych wizji dotyczących całego miasta.

Celem spotkań jest próba wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania: jakie są problemy związane z powyższymi blokami zagadnień, jakie mogą być rozwiązania tych problemów?, jak jest? jak być powinno? co i jak udoskonalić?

Każdy, kto chciałby przedstawić swoją wizję miasta, ma do dyspozycji 10 minut na prezentację oraz mikrofon, komputer i projektor. Wszystkie propozycje prezentacji powinny być przesłane w formie krótkiego dokumentu (doc, odt, pdf) na adres mailowy organizatora krakowskiej edycji debat miastoprojektor@artboomfestival.pl.

Inspiracją do zorganizowania Miastoprojektora stał się Departament Propozycji stworzony i realizowany od 2009 roku przez warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w ramach festiwalu Warszawa w budowie.

Krakowska edycja debat powstała z inicjatywy członków Projektu Miejskiego: Marty Skowrońskiej i Tomasza Lelka przy współpracy z Magdą Mosiewicz (pomysłodawczyni formuły) i Małgorzatą Radkiewicz (Stowarzyszenie Przestrzeń-Ludzie-Miasto).

Więcej o idei powstania Miastoprojektora przeczytać można w wywiadzie z Magdą Mosiewicz przeprowadzonym dla Projektu Miejskiego.