Inicjatywy: TAK na Deptak w Koszalinie

Czas na test
Od 21 do 29 maja w Koszalinie odbędzie się akcja "Próbny Deptak" będąca częścią pomysłu zmiany wyglądu ul. Zwycięstwa i przemiany jej w miejsce przyjazne pieszym oraz rowerzystom. Inicjatorem zmian jest Grupa Projektowa "Warsztat Koszalin".

Na dziewięć dni organizacja ruchu na ul. Zwycięstwa zostanie zmieniona tak, aby pokazać mieszkańcom, jak mogłaby wyglądać ta przestrzeń, gdyby udało się zrealizować projekt będący wynikiem konkursu architektonicznego z 2009 r. i wielu uwag władz oraz mieszkańców. Według zapewnień władz miasta akcja zostanie powtórzona w trakcie całego lata w 2012 r., a od 2013 r. być może zmiany zostaną wprowadzone na stałe.

Transformacja - konsultacja
Akcja jest wynikiem blisko dwuletnich konsultacji i wprowadzania zmian do wielu dokumentów strategicznych dla rozwoju miasta. W efekcie tych działań powstała baza wiedzy, pomysłów i gotowych projektów transformacji komunikacyjnej centrum miasta, która stanowi punkt wyjścia dla kolejnych zmian w centrum miasta.

Transformacja ul. Zwycięstwa nie będzie się ograniczała tylko do zwężenia ulicy i wprowadzenia tzw. strefy 30, czyli ograniczenia prędkości do 30 km/h, ale towarzyszyć jej będzie szereg wydarzeń. Głównym ich celem będzie zachęcenie do wyrażania i poznanie opinii mieszkańców oraz przedsiębiorców o proponowanych zmianach. Posłuży temu DEPTAKInfo - specjalny punkt konsultacyjny, powstały w kontenerze ustawionym na ulicy.

Więcej informacji na portalu internetowym akcji.