Inicjatywy: Trójmiejski pakt dla przestrzeni

Motywator do Paktu wg autorów
Pod koniec maja 2011 r. Stowarzyszenie Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej przesłało władzom Gdańska i Gdyni propozycję tekstu "Trójmiejskiego paktu dla przestrzeni". Jest to dekalog zasad jakimi mają kierować się magistraty i inne instytucje dokonujące zmian w przestrzeni publicznej.

- Pragniemy zaproponować władzom Trójmiasta oraz całej aglomeracji gdańskiej akceptację dziesięciu zobowiązań - piszą autorzy na stronie internetowej - które naszym zdaniem powinny stać u podstaw realizacji w naszych miastach przemyślanej polityki względem estetyki przestrzeni publicznej.

Pakt miałby m.in. zobowiązywać do uwzględnienia spraw ładu przestrzennego (np. ścisłe określenie zasad umieszczania reklam) w planach miejscowych oraz do ogłaszania konkursów architektonicznych w przypadku zagospodarowania kluczowych przestrzeni publicznych.

Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej to stowarzyszenie skupiające osoby, pragnące mieć pozytywny wpływ na rozwój aglomeracji gdańskiej. Pomysł powstania stowarzyszenia narodził kilka lat temu na stronach międzynarodowego forum skyscrapercity.com.

Stowarzyszenie prowadzi m.in. Mapę Wstydu, na której internauci mogą umieszczać miejsca nie przynoszące chluby Aglomeracji Gdańskiej. Jest już tam zaznaczonych prawie 300 obiektów.

KOMENTARZ
Trójmiasto staje się powoli wzorem dla innych regionów Polski. Niedawna uchwała radnych z Sopotu o budżecie partycypacyjnym i pomysł z Paktem każe uważnie przyglądać się placom oraz ulicom tych trzech miast.

Mnie osobiście w treści Paktu brakuje jedynie uwzględnienia elementu konsultacji społecznych. Dobra przestrzeń publiczna nie powstaje w głowie nawet najlepszego projektanta ale rodzi się z codziennych sytuacji, w które angażują się mieszkańcy danego terenu.

Zaangażowanie mieszkańców na etapie projektowania jest prawie zawsze gwarancją, że poczują się oni właścicielami placu lub ulicy i będą o niego dbali. Nie pomogą tu zakazy siania trawy w trudnym do utrzymania terenie lub stosowania kostki Bauma. Miasto tworzą ludzie, a w punktach Paktu działania edukacyjne znalazły się dopiero na dziewiątym miejscu.