Lektury: Kwartalnik Green2

Zielona okładka
Piąty numer kwartalnika Green2 poświęcony jest tematyce zrównoważonego miasta. Znajdziemy w nim zarówno artykuły teoretyczne (np. "Miasto idealne" Małgorzaty Hanzl), jak i bardzo praktyczne ("Algorytmiczna analiza miasta" o nowoczesnych metodach badania przestrzeni urbanistycznych).

Małgorzata Hanzl próbuje określić zasady zrównoważonego projektowania miasta i zwraca uwagę na skomplikowanie tego zagadnienia. Zrównoważone miasto wymaga kształtowania struktury miejskiej na wielu płaszczyznach, są to m.in. forma zabudowy, transport i migracje, zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych i bioróżnorodności, akceptacja społeczna przyjmowanych rozwiązań, wykorzystanie energii, rentowność pojmowana w kategoriach ekonomicznych.

Przemysław Godlewski pisze o miastach przełomu. Transition Towns to określenie przejrzystej wizji „przyszłości z mniejszym zużyciem energii”, a następnie ustalenie równie przejrzystego planu, jak ów cel osiągnąć. Dlatego możemy tłumaczyć Transition Towns jako Miejsca Przemian (od uzależnienia od ropy, do lokalnej odporności) lub też jako Inicjatywę Przejścia przez historyczny przełom, jakim niewątpliwie będzie zmiana pozyskiwania energii oraz powszechna ewolucja stylu życia w kierunku bardziej energooszczędnego.

W "Algorytmicznej analizie miasta" Michał Piasecki prezentuje rozwijane przez polskich naukowców metody algorytmicznej analizy przestrzeni urbanistycznych. Dr Klara Czyńska z Politechniki Szczecińskiej, wspólnie z prof. Waldemarem Marzęckim i Pawłem Rubinowiczem prowadzi badania dotyczące widoczności budynków wysokich w poszczególnych partiach miasta.

Tematyka wertykalnych farm miejskich zyskuje na świecie coraz większe zainteresowanie. Joanna Barwicka zastanawia się w swoim tekście nad sensownością tego pomysłu, opierającego się na idei: uprawie żywności na skalę przemysłową przy pełnej kontroli klimatu, braku zanieczyszczeń, pestycydów i niezależnie od zmian pór roku, a wszystko to w ścisłym obszarze miejskim.