Reklama: Gra w klasy może zaboleć

Trudne zabawy
Dorośli przechodnie w São Paulo dostali możliwość zagrania w różnych miejscach swojego miasta w klasy. Pola gry umieszczono jednak w taki sposób, by zabawa była niemożliwa – w przypadku chęci skakania trzeba by liczyć się z bolesnym upadkiem. Przed podobną niemożnością nie tylko zabawy, ale i zwykłego ruchu, stoją dzieci dotknięte reumatyzmem – podopieczni organizacji Acredite, która przeprowadziła kampanię jesienią 2010 roku. Choroba odbiera im wiele możliwości zabawy, które przysługują zdrowym dzieciom.

Kampanii pod hasłem „Każda zabawa staje się dla dziecka trudna, gdy cierpi ono na reumatyzm.” towarzyszył plakat przedstawiający jeden z chodników z narysowaną grą, wraz z zachętą do przekazywania datków na rzecz organizacji.

Celem kampanii przygotowanej przez agencję Fischer+Fala! z Sao Paulo było podniesienie społecznej świadomości na temat dziecięcej odmiany reumatyzmu oraz zebranie funduszy na kontynuację działalności fundacji Acredite sprawującej opiekę nad chorującymi na reumatyzm dziećmi i młodzieżą ze społecznych nizin.

Tekst T. Karwat-Seko, dzięki uprzejmości portalu kampaniespoleczne.pl.