Badania: Przestrzeń publiczna wpływa na wszystko

Oficjalna przestrzeń publiczna Stolicy
20 maja 2011 r. na Kongresie Budownictwa Grzegorz Buczek - wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich - zaprezentował swój referat dotyczący wpływu przestrzeni publicznych na jakość życia i zamieszkiwania. Dzięki uprzejmości autora publikujemy tekst wystąpienia.

Grzegorz Buczek prezentuje definicje prawne przestrzeni publicznej, ale odnosi się też do praktyki. Zwraca uwagę, że w Warszawie najbardziej oczywiste przestrzenie publicznej, jak np. Plac Zamkowy lub Plac Piłsudskiego w planach miejscowych nie są uznawane za takowe. Natomiast położone pomiędzy Castoramą, Pizza Hut i siedzibą Microsoftu Rondo Dżochara Dudajewa zostało zdefiniowane jako przestrzeń publiczna.

Podkreśla również częste stosowanie przez deweloperów haseł typu: miasteczko, ekologiczne lub zielone. Odwołują się oni do postulatów współczesnej urbanistyki, ale jakość sprzedawanego produktu jest bardzo odległa od marketingowego przekazu.

W swoim tekście odnosi się do najważniejszych dokumentów urbanistycznych ostatnich lat: Karty Przestrzeni Publicznej, Karty Nowej Urbanistyki (budowane zgodnie z nią osiedla w USA nie straciły nic na wartości w trakcie ostatniego kryzysu!), Nowej Karty Ateńskiej i Karty Lipskiej.

Podsumowując swoje spostrzeżenia autor podkreśla rolę minimalnych standardów urbanistycznych i właściwie pojmowanych planów miejscowych, które powinny określać kierunki rozwoju miast. Dopuszcza jednakże stosowanie zezwoleń budowlanych w wypadku uzupełniania struktury miejskiej.

Poniżej pełna wersja tekstu.