Dokumenty: Karta Lipska

Sygnatariusza Karty Lipskiej
24 i 25 maja 2007 r. w Lipsku odbywało się spotkanie ministrów państw Unii odpowiedzialnych za rozwój miast i politykę regionalną. Jego efektem było podpisanie tzw. Karty Lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich.

Hasłem przewodnim karty jest "Europa potrzebuje silnych miast i regionów, w których dobrze się żyje". Ważnym elementem uwzględnionym w treści dokumentu jest postulat stworzenia europejskiej platformy, w ramach której będą gromadzone i rozwijane sprawdzone wzorce, dane statystyczne, analizy porównawcze, oceny, przeglądy partnerskie i inne badania urbanistyczne, mające na celu wspieranie osób zaangażowanych w rozwój miejski na wszystkich poziomach i we wszystkich sektorach.

Karta Lipska jest wykładnią postępowania nie tylko dla miast europejskich, ale także dla innych wysoko rozwiniętych regionów świata. Jej rozwiązania wpisują sie w nurt Nowej Urbanistyki.

Poniżej pełny tekst Karty Lipskiej.