Dokumenty: Nowa Karta Ateńska

W 1985 r. Europejska Rada Urbanistów przyjęła tzw. Nową Kartę Ateńską. Miał to być nowy program rozwoju miast, odchodzący od doktryny modernistycznej wyrażonej w Karcie Ateńskiej z 1933 r.

Ten nowy dokument z założenia miał podlegać okresowym recenzjom. Ostatnia została dokonana w 2003 r. i jest próbą zdefiniowania wizji miasta XXI wieku. Poniżej pełny tekst tego dokumentu.