Ekologia: Co to jest ekowioska (ecovillage)?

Święto miasta Nimbin
Ekowioski (ecovillage) to społeczności tworzone z własnej woli przez ludzi, którzy chcą prowadzić bardziej zrównoważone życie społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Zazwyczaj mają one od 50 do 150 mieszkańców. Największe liczą nawet 2 tys. osób, ale są raczej siecią składającą się z wielu mniejszych wiosek.

Wielu mieszkańców ekowiosek decyduje się na alternatywny model życia, odległy od konsumeryzmu czy niszczenia środowiska naturalnego. Społeczności są nastawione na redukcję negatywnego oddziaływania na środowisko.

50 lat doświadczeń
Korzenie ekowiosek sięgają przełomu lat 60. i 70., ale ich upowszechnienie nastąpiło w połowie lat 80. (przeczytaj wpis o co-housing'u). W 1991 r. Robert i Diane Gilman przygotowali raport "Ecovillages and Sustainable Communities", który określił podstawowe cechy ekowiosek.

Ich najbardziej charakterystyczne elementy to ludzka skala, pełne osadnictwo, niekonfliktowe zintegrowanie działań człowieka i środowiska naturalnego, wspieranie zdrowego rozwoju człowieka i możliwość rozwoju nieograniczona w czasie. Robert Gilman dodał też w ostatnich latach także warunek posiadania wielu ośrodków inicjatyw lokalnych.

Ekoświat
Na początku lat 90. powstała także organizacja zrzeszająca ekowioski - Global Ecovillage Network. Jej zadaniem jest promowanie życia "zrównoważonego plus", czyli takiego z którego nasze środowisko odnosi więcej korzyści niż strat.

Sieć skupia wiele typów ekowiosek i osadnictwa opartego na zrównoważonym rozwoju:
EkoPolska
W Polsce od 2002 r. działa w Stryszowie pod Krakowem Ekocentrum. Zostało stworzone przez Fundację ICPPC. Jego celem jest praktyczna promocja ekologicznych technologii i ekologicznego stylu życia. Działanie centrum przyczynia się do propagowania ekologicznych technologii i ekologicznego trybu życia oraz pokazuje jak w praktyce chronić dziedzictwo kulturowe i biologiczne polskiej wsi.