Instytucje: Delib - mała firma z wielką wizją

Wizja Gov 2.0
Delib to dwunastoosobowa, brytyjska firma z jasną wizją - włączyć dzięki nowym technologiom jak największą liczbę ludzi do procesu ustawodawczego, aby promować demokrację obywatelską. Z cih rozwiązań w ostatniej kampanii wyborczej skorzystał Barack Obama.

Przedsiębiorstwo powstało w 2001 r. i początkowo prowadziło głównie portal satyryczny dotyczący wyborów politycznych. Dzisiaj w ofercie firmy jest pięć głównych produktów: Dialogoue App, CitizenSpace, Budget Simulator i Planning App.

Każda z aplikacji stanowi platformę dla określonych usług administracji publicznej. Dialogue App to możliwość bieżącej dyskusji pomysłów z obywatelami. Mogą oni komentować i oceniać poszczególne idee, dając rządzącym lepszy obraz tego czym warto się zająć. Uruchomienie platformy jest bezpłatne.

CitizenSpace to narzędzie typu open-source do prowadzenia oficjalnych konsultacji z mieszkańcami. Jednym z miast korzystających z niego jest Bristol.

Budget Simulator to już narzędzie płatne. Jego koszt to blisko 3 tys. funtów w najtańszej wersji w rocznym abonamencie. Daje ono jednak niezwykłe możliwości. Ludzie stają się finansistami i zaczynają decydować o wydatkach budżetowych. Jednocześnie mechanizm jest zbudowany tak, że pokazuje dokładnie o ile trzeba zwiększyć lokalne podatki, aby spełnić nowe żądania. Zapobiega to budowaniu "kosmicznych" budżetów.

Ostatnia aplikacja, czyli Planning App, to narzędzie służące konsultacjom planów zagospodarowania przestrzennego. Może ono być połączone z CitizenSpace, jeśli chodzi o informacje zwrotną od mieszkańców,

Z oprogramowania Delib korzystają nie tylko magistraty, ale również NHS, BBC Trust, Defra, NAPA, Macmillan Cancer Care.