Instytucje: National Charrette Institute

Cykl "wózkowy"
Charette to warsztaty projektowania, w tym architektonicznego, które mogą odbywać się z udziałem nieprofesjonalistów. Jest to narzędzie niezwykle ułatwiające proces projektowy, a także ważne narzędzie P2P-Urbanism. Od 2001 r. w Stanach Zjednoczonych działa National Charrette Institute (NCI), który zajmuje się popularyzacją i prowadzaniem warsztatów zgodnie z tą metodologią.

Bill Lennertz, założyciel NCI, opracował cały model prowadzenia konsultacji tą metodą - NCI Charrette System™. Jest to pierwsza na świecie pełna metodologia społecznościowego projektowania opartego na wzornictwie (design-based collaborative community planning). Lennertz był wcześniej m.in. dyrektorem w biurze architektonicznym Duany Plater-Zyberk & Company, gdzie przeprowadził ponad 150 warsztatów charrette.

Wózek PM
NCI Charrette System™ to właściwie system zarządzania projektem w okresie poprzedzającym budowę. Składa się z trzech głównych kroków, w których wszyscy zainteresowani uczestnicy mogą mieć rzeczywisty wpływ na tworzony projekt.

Integralną częścią systemu są informacje zwrotne, czyli prezentacje zmodyfikowanych projektów, zgodnie z wolą uczestników. Pełny cykl składa się z czterech dni, w trakcie których trzy razy przekazywane są informacje zwrotne. Po ich przeprowadzeniu uzyskuje się nie tylko gotowy projekt, ale także studium wykonalności, gdyż w spotkaniach udział brali przedstawiciele różnych, zainteresowanych stron.

Cykl
Niezwykle ważnym elementem warsztatów jest ich przygotowanie, które powinno trwać od miesiąca do 9 miesięcy. Sam warsztat to cztery dni intensywnej pracy. Wdrożenie projektu powinno nastąpić nie później niż 2-4 miesiąca po charrette.

NCI oprócz opracowania metodologii prowadzi także warsztaty i certyfikacje dla doradców chcących pracować tą metodą. Publikowane są książki i podręczniki, które mają pomagać we wdrażaniu systemu.