Projekty: Nowe przestrzenie publiczne dla Wyszkowa

Nowa przestrzeń Wyszkowa
24 stycznia 2011 r. zostały wręczone nagrody w XII edycji Konkursu Architektonicznego im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, którego organizatorem jest Fundacja dla Polski. Jedną z nagród otrzymała Anna Cudny za projekt rozbudowy przestrzeni publicznych swojego rodzinnego Wyszkowa.

Nagroda jest przyznawana młodym architektom i inżynierom budowlanym na projekty z dziedziny budownictwa społeczno-publicznego. Jest ona hołdem dla zmarłych tragicznie w 1996 r. polskich architektów pracujących we Francji, absolwentów paryskiego wydziału architektury – Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego. Nagroda oraz Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego zostały ustanowione w 1998 r. z inicjatywy rodzin Baczków i Zakrzewskich oraz przyjaciół i współpracowników patronów.

Moje miasto Wyszków
Anna Cudny jest obecnie doktorantką na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jej praca magisterska dotyczyła „Przestrzeni publicznych jako elementu aktywizującego społeczność miejską. Przekształcenia funkcjonalno przestrzenne Wyszkowa” i powstała pod kierunkiem dr inż. arch. Ewy Pachowskiej. Obszerny wywiad z autorką można przeczytać tutaj.

Autorka udostępniła portalowi NaszaPrzestrzen.pl plansze prezentujące analizę poprzedzającą projekt oraz wizualizacje, a także prezentacje całej koncepcji. Prezentowana praca jest własnością autorki i jej kopiowanie czy wykorzystywanie bez pisemnej zgody jest nielegalne.

Najpierw patrz
Proces projektowy Anna Cudny rozpoczęła od analizy zjawisk przestrzennych i socjologicznych zachodzących w Wyszkowie i najbliższym otoczeniu miasta. Wyszków to miasto położone na północny-wschód od Warszawy w odległości około 50 km. Mieszka w nim ponad 27 tys. osób.

Przedwojenny Wyszków to miasto w dużej mierze żydowskie. Zniszczenia wojenne i tragedia Holokaustu doprowadziły do prawie całkowitej zmiany profilu społecznego mieszkańców i architektury. Pierwotne linie rozwoju urbanistycznego są jednak mocno widoczne w tkance miasta.

Rozwój miejscowości - co dosyć typowe w Polsce - odbywał się w odwróceniu od rzeki - Bugu, nad którą położone jest miasto. Obecnie przebudowywane trakty komunikacyjne (obwodnica) mogą doprowadzić do omijania śródmieścia.

Później słuchaj
Kolejnym krokiem analizy były badania postrzegania przestrzeni publicznych miasta przez jego mieszkańców. Pozwoliło to autorce stworzyć profile oferty miejskiej dla różnych pór dnia i roku. Stanowiły one punkt wyjścia dla pracy projektowej.

Nowa przestrzeń mieszskańców
Zaplanowane przestrzenie publiczne stanowią spójną sieć, która ma stać się wyróżnikiem miasta. Każda z przestrzeni ma przypisaną funkcję i zdefiniowanych użytkowników. Oprócz uporządkowania przestrzennego miasta, otwierają je one na rzekę, która na nowo staje się atrakcyjna.

Zachęcam do przestudiowania poniższej planszy (napisy stają się czytelne przy powiększeniu 300 proc.) i prezentacji autorki.