Projekty: Nowe przestrzenie publiczne dla Bielska-Białej

Nowa przestrzeń w Bielsku-Białej
W cyklu prezentacji projektów studenckich związanych z przestrzenią publiczną prezentujemy pracę Dagmary Czarneckiej, opracowaną pod kierunkiem dr inż. arch. Ewy Pachowskiej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Tematem opracowania jest "Nowa przestrzeń dla miasta Bielska – Białej. Relacja rzeka – miasto."

Autorka udostępniła portalowi NaszaPrzestrzen.pl plansze prezentujące analizę poprzedzającą projekt oraz wizualizacje, a także prezentacje całej koncepcji wraz z pełnym opisem (kliknij, aby zapoznać się z treścią opracowania). Prezentowana praca jest własnością autorki i jej kopiowanie czy wykorzystywanie bez pisemnej zgody jest nielegalne.

60 lat daleko od rzeki
Bielsko-Biała to miasto powstałe 60 lat temu z połączenia dwóch miejscowości, rozdzielonych rzeką. Pomimo upływu lat w tkance miasta ciągle widać różnice, a rzeka nadal stanowi wyraźną granicę między Bielskiem i Białą. Podobnie jak w wielu innych miejscowościach (z Warszawą na czele) ich rozwój następował w oddaleniu od rzeki i ta naturalna przestrzeń publiczna o wysokich walorach pozostaje ciągle niewykorzystana.

Odzyskajmy rzekę
Celem projektu Dagmary Czarneckiej jest stworzenie nowej przestrzeni dla Bielska – Białej, która połączyłaby obie struktury miasta, przywróciła rzekę miastu, a także by nowe zagospodarowanie nabrzeży rzeki Białej, odpowiadało potrzebom mieszkańców i turystów.

Przestrzeń trzech placów
Kluczowym elementem projektu jest powstanie trzech placów: handlowego, śródmiejskiego i rekreacyjnego. Plac handlowy ma połączyć obiekty handlowe w północnej części terenu śródmieścia. Plac ten mógłby pełnić funkcję małego targowiska. Plac śródmiejski znajduje się w pobliżu ratusza. Jego zadaniem jest stworzenie właściwej strefy śródmiejskiej dla Bielska – Białej. Plac podzielono na park (strefa rekreacyjna) oraz plac miejski (miejsce dla imprez miejskich). Plac rekreacyjny jest bramą do strefy wypoczynkowej miasta. Znajduje się tu hostel, który jest zapleczem noclegowym dla zaprojektowanego niedaleko kampusu Uniwersytetu Śląskiego.

Nowa atrakcja miasta
Wzdłuż nabrzeża rzeki Białej, zaprojektowano promenadę z wydzielonym pasem dla ścieżki rowerowej. Promenada integruje, różne funkcjonalnie, strefy miasta. Autorka sugeruje także meble miejskie dla całej przestrzeni, opierając się głównie na produktach czeskiej firmy MMCite (przeczytaj post o tej firmie). Dodatkową atrakcją terenu byłyby drewniane platformy, pełniące rolę miejsc wypoczynkowych i tarasów słonecznych.

Nowe przestrzenie publiczne nie są projektowane tylko dla mieszkańców okolicznych domów. Dlatego autorka uwzględniła kompleksowy system miejsc parkingowych dla całego śródmieścia. Umożliwi to wszystkim Bielszczanom korzystanie z nabrzeży, a także zmniejszy problem braku miejsc postojowych w śródmieściu.

Plan opracowanego obszaru (proszę powiększyć, aby odczytać opisy)


Fotogaleria plansz i wizualizacji