Przykłady: Gdańska mapa porządku on-line

Na moment przed interwencją...
W lutym 2010 r. władze Los Angeles uruchomiły serwis sf311.org. Umożliwia on internetowe zgłaszanie uwag co do funkcjonowania miasta przez jego mieszkańców. W maju 2011 r. podobny pomysł na kontakty wykorzystały władze Gdańska. Jest to pierwszy taki projekt w Polsce. Na razie co prawda nie można zgłaszać 311 typów spraw, ale te związane z porządkiem w mieście.

Mapa Porządku jest częścią interaktywnego planu miasta. Po uruchomieniu strony należy kliknąć na "Mapa Porządku" i jeśli chcemy zgłosić jakiś problem następnie na „Zgłoszenie”. W otwartym oknie mamy możliwość wybrania typu zgłoszenia (np. Dzikie zwierzęta, Wandalizm). Co ważne możemy podać swój adres e-mail i wtedy otrzymamy informacje zwrotną.

W niektórych wypadkach konieczne jest także potwierdzenie zgłoszenia przez telefon, gdyż sytuacja może zmieniać się bardzo dynamicznie. Tak jest np. przy informacji o wałęsających się dzikich zwierzętach.

Wszystkie sygnały zgłaszane przy wykorzystaniu mapy są automatycznie odpowiednim służbom, które na tej podstawie podejmują interwencje. Są to Wydział Gospodarki Komunalnej UM, Wydział Zarządzania Kryzysowego I Ochrony Ludności UM, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, a także Straż Miejska.