Technologia: e-konsultacje obywatelskie w stylu angielskim

Bristolska strona e-konsultacji
Kilka tygodni temu pisałem o polskich stronach internetowych, tworzonych przez magistraty przy okazji wdrażania unijnej dyrektywy INSPIRE. Dzisiaj dwa przykłady brytyjskie z czterystu tysięcznego Bristolu i stu tysięcznego Chelmsford.

Portal Chelmsford Borough Council's Consultation przypomina forum dyskusyjne. Różnica polega na tym, że tematem dyskusji są poszczególne dokumenty lokalne. Na pierwszej stronie mamy spis aktualnych konsultacji, a po kliknięciu możemy zapoznać się nie tylko z powiązanymi dokumentami, ale także opiniami innych mieszkańców. Uwagi można zgłaszać do każdego akapitu tekstu.

Strony internetowe Bristolu są bardziej rozbudowane. Korzystają z różnych mechanizmów (np. możliwość składania e-petycji). Ograniczę się jednak tylko do tej części związanej z konsultacjami. Magistrat korzysta tutaj z rozwiązania open-source, czyli citizenspace.com.

Na stronie głównej mamy spis konsultacji zarówno otwartych, jak i zamkniętych oraz nadchodzących. Istnieje opcji subskrypcji RSS dla każdej kategorii. Po kliknięciu wybranego tematu otwiera nam się strona z pełnym opisem i danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej za dane działanie. Dodatkowo przy wielu konsultacjach można przeczytać, że do gospodarstw domowych, na które oddziałują proponowane zmiany dostarczono ulotki, opisujące problem. Wersja elektroniczna jest oczywiście do pobrania na stronie.

Przykład ulotki z Bristolu