Technologia: Tychy w 3D

Tyski wzór 3D
Do 31 sierpnia 2011 r. można zgłaszać swój udział w konkursie "Trzeci wymiar Tychów", którego celem jest budowa wirtualnych Tychów w programie Google Earth. Na początku wyznaczona pięć obszarów, w których startujący będą mogli "budować" wirtualne odpowiedniki prawdziwych budynków. Nagrody zostaną przyznane tym osobom, które stworzą najwięcej takich budowli.

Pomysłodawcą konkursu jest Michał Gramatyka, zastępca prezydenta miasta. Przy pomyśle wzorował się na konkursie ogłoszonym przez władze 5-tysięcznego miasteczka Westport w Irlandii. Pomagali im w tym polscy architekci, m.in. Łukasz Prażuch - jeden z jurorów tyskich zmagań 3D.

Na zwycięzców konkursu czekają cyfrowe aparaty, laptopy i netbooki. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.tychy3d.umtychy.pl.