Wydarzenia: Kongres Ruchów Miejskich w Poznaniu

Logo spotkania
Od 18 do 19 czerwca 2011 r. w Poznaniu potrwa pierwszy Kongres Ruchów Miejskich, którego organizatorem jest stowarzyszenie “My Poznaniacy”. Celem spotkania jest integracja środowisk z różnych miast, które oddolnie podejmują się poprawy wizerunku polskich miejscowości.

Wiele z podejmowanych lokalnie działań napotyka na podobne przeszkody, które powinny być rozwiązane na poziomie centralnym. Jednym z zadań kongresu będzie sformułowanie tematów, jakie powinny być poruszone w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Będzie to pierwsza próba wprowadzenia na szerszą skalę tematyki miejskiej do ogólnopolskiej dyskusji.

Wśród tematów roboczych kongresu są partycypacja obywatelska w zarządzaniu miastem, ład prawny dla kultury przestrzeni, budżet partycypacyjny, rewitalizacja w mieście, ustawa metropolitalna, dekoncentracja władzy i zarządzania w Polsce.

Więcej informacji na stronie Kongresu Ruchów Miejskich.